Polityka prywatności

Polityka prywatności

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyrazili Państwo zgodę.

1. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Kuchpol Daniel Durlatka z siedzibą przy ul. Krakowskiej 100, 32-447 Siepraw, NIP 6812068445.

2. W jakim celu wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

W celu zapewnienia Państwu możliwości kontaktu z Administratorem udostępniono formularz kontaktowy. Dane osobowe wprowadzacie Państwo dobrowolnie do formularza kontaktowego. Formularz pozwala na zebranie następujących danych:

– imię i nazwisko oraz  adres e-mail.

3. Na jakiej podstawie zbieramy oraz przetwarzamy dane osobowe?

Dane osobowe zbieramy w celu umożliwienia Państwu skontaktowania się z Administratorem. Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Państwa dobrowolna zgoda. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać w każdej chwili wycofana, bez żadnych negatywnych konsekwencji. Dane osobowe udostępnione poprzez formularz kontaktowy przetwarzamy przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie oraz załatwienia sprawy.

4. Komu przekazujemy Państwa dane

Państwa dane możemy przekazywać podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT, podmiotom wspierającym nas przy obsłudze prawnej oraz księgowej, a także podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.

Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia Państwu naszych usług. Każde udostępnienie lub powierzenie do przetwarzania Państwa danych innym podmiotom jest zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

6. Prawo dostępu, modyfikacji, do wniesienia sprzeciwu i skargi:

Zgodnie z RODO, mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania, poprawiania, uzupełniania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, a także złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Aby skorzystać z powyższych uprawnień skontaktować się z nami listownie pod adresem ul. Krakowska 100, 32-447 Siepraw, mailowo: biuro@kuchpol.pl lub telefonicznie: 48 605249145.

Ponadto, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.

7. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy jedynie do Google w przypadku wyrażenia zgody na korzystanie z plików Cookies. Google jest odbiorcą certyfikowanym w ramach Tarczy Prywatności Stanów Zjednoczonych (Privacy Shield) co jest równoznaczne z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń w celu ochrony danych zgodnie z art. 46 ust. 2 RODO.

8. Dane o lokalizacji oraz Polityka Cookies

Kuchpol Daniel Durlatka z siedzibą przy ul. Krakowskiej 100, 32-447 Siepraw.

9. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Państwa dane będą przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez Administratora polega na przetwarzaniu Państwa danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji w celach statystycznych, monitorowania ruchu na Stronie Internetowej.

10. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych należy kontaktować się pod adresem: KUCHPOL DANIEL DURLATKA ul. Krakowska 100, 32-447 Siepraw, e-mail: biuro@kuchpol.pl, tel. 605249145.